Scaling Fences

En visualisering av resultaten från den mest omfattande och intensiva undersökning som någonsin genomförts av afrikaner som migrerat till Europa på irreguljära sätt.

Kund

FN:s utvecklingsprogram

Byrå

Pocketsize

År

2019

Min byrå blev kontaktad av en designer som arbetade med FN:s utvecklingsprogram (UNDP), och vi blev tillfrågade att hjälpa till att skapa en interaktiv rapport, som visualiserade rörelsen av tusentals migranter på deras resa från Afrika till Europa.

Studien bygger på den mest omfattande och intensiva undersökning som någonsin genomförts av afrikaner som hade migrerat till Europa på irreguljära sätt från flera afrikanska länder. Den följer rapporten Journey to Extremism: Drivers, Incentives and the Tipping Point for Recruitment som publicerades av UNDP i september 2017.

Uppdraget hade ett antal specifika tekniska kravställningar, många av dem ganska resursintensiva, vilket innebar att optimering av sidans prestanda var av högsta prioritet.

Flera delar av sidan består av scrollande sektioner med ett större antal videor – som alla spelas samtidigt, tillsammans med innehåll som animeras med parallax-effekter. Att se till att vi laddade in och renderade allting vid precis rätt tillfälle var definitivt ett intressant och utmanande projekt.

Den viktigaste delen av sidan, och den absolut mest komplexa, var kartan som visualiserar alla resor som gjorts av de migranter som tagit del i studien.

Att bygga denna karta krävde att vi bearbetade den stora mängden data som samlats in från kalkylark till ett format som vi kunde använda för att rendera och animera allting på kartan. För att uppnå detta använde vi en mängd olika geokodningsbibliotek och tjänster för att extrahera och normalisera all information till optimerade datastrukturer.

För att kunna visualisera all information och samtidigt bibehålla en acceptabel bildhastighet, behövde vi dela upp datastrukturen i grupper bestående av mindre delar av alla migranters resvägar.

Dessa renderades och animerades sedan efter varandra i en oändlig loop. Efter varje iteration rensades de tidigare vägarna upp innan vi gick vidare till nästa grupp, allt utan att störa den visuella upplevelsen vid byte mellan två grupper.

Resultatet var en högst interaktiv och visuellt stimulerande upplevelse med ett intryck på läsaren som helt enkelt inte är möjligt att uppnå i tryckt format.